Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Za Benediktem XVI. do Staré Boleslavi - 28. 9. 2009

Při své návštěvě České republiky papež Benedikt XVI. do naší farnosti nezavítal, i když pobýval docela blízko. Chvíle odpočinku trávil na apoštolské nunciatuře ve Voršilské ulici, která patří do sousední farnosti sv. Vojtěcha. Když Svatý otec nepřišel do naší farnosti, museli se lidé z farnosti vydat za ním. Někteří se zúčastnili společně s farářem Antonínem přivítání při příletu (v sobotu 26. 9.) na starém ruzyňském letišti, jiní mu alespoň cestou zamávali, když jel první den návštěvy z Újezdu kolem Národního divadla na apoštolskou nunciaturu.

Několik rodin, které pravidelně chodí na nedělní mši pro rodiče s dětmi, se také zúčastnilo setkání v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Rodiny tam byly Svatému otci opravdu blízko. Někteří z přítomných mu mohli i podat ruku (1).
Agáta Antůšková se podělila o své dojmy ze setkání s Benediktem XVI. v sobotu večer se všemi diváky hlavního zpravodajství České televize. Nejvíce lidí z farnosti se zúčastnilo v pondělí 28. 9. dopoledne na svátek sv. Václava mše svaté na Proboštské louce ve Staré Boleslavi. Někteří z nich jsou zachyceni na fotografii na vedlejší straně spolu s bratry Pacifikem, Rafaelem a Kapistránem. Svatý otec projížděl i mezi jednotlivými sektory. I když naše farnost měla vstupenky do sektoru A4, měli jsme dobrý výhled, a to nejen na velké obrazovky, které zprostředkovaly veškeré dění u oltáře. Dokonce jsme se se Svatým otcem setkali z "očí do očí", když projížděl těsně kolem nás. Velký dík patří také těm, kteří dobrou organizací zabezpečili všem zúčastněným Svatováclavské poutě nerušenou možnost duchovního prožitku i bratrského společenství.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53