Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Do kostela na kole - 20. 9. 2009

Kola1
Kola3
Kola4
Kola5
Kola6
Kole2