Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Lucián při mši pro rodiče s dětmi - 15. 2. 2009


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11