Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Křížová cesta na Petříně - 5. 4. 2009