Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Modlitba za zemřelé na hřbitově u kostela - 8. 11. 2009


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21