Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Poděkování bratru Filipovi - 20. 6. 2009

P. Filip Rathouský byl po mnoha letech působení v naší farnosti ustanoven představeným domu v Brně - Husovicích.

Milý bratře Filipe,
děkujeme Ti za vše dobré, co jsi pro nás a pro celou farnost za dobu Tvého působení u Panny Marie Sněžné vykonal, i za to dobré, co třeba zustalo našim zrakům skryto, ale je napořád vtisknuto v Boží paměti. Děkujeme Ti za "chléb života", za to, že jsi rozvazoval pouta našich hříchů, za Tvoji celou kněžskou službu. Zvláště Ti chceme poděkovat za Tvoji práci s mládeží, které jsi se velice věnoval, za práci, kterou jsi vykonal pro poutní místo Hájek a za to, jak jsi nám farníkům pomáhal při práci ve farnosti a jak jsi nás dokázal duchovně povzbudit k další činnosti. Děkujeme, že Pán tě obdařil schopnostmi velice zdatného organizátora, které jsi mohl při působení u Panny Marie Sněžné využít ku prospěchu celé farnosti. Vyprošujeme Ti do Tvého nového působení hodně Božího požehnání, milostí, ochranu Panny Marie a mnoho sil do Tvé další kněžské služby.

Tvoji farníci od Panny Marie Sněžné        


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67