Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Ekumenické setkání - 7. 12. 2009