Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Ekumenické setkání - 7. 12. 2009


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14