Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Tříkrálová sbírka - leden 2008