Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Silvestr 2008

Již několik let se poslední den v roce na svátek svatého Silvestra prvního uskutečňuje setkání lidí z farnosti. Také letos bylo zahájeno v 16 hodin v kostele děkovnou mší svatou, kterou sloužil farář Antonín Klaret. Po mši jsme se přesunuli do Klubu, kde setkání pokračovalo v silvestrovském duchu. V průběhu setkání se s námi přišel rozloučit starý rok 2008 (19, 20, 22). Starý rok poděkoval za všechno dobré, co jsme v minulém roce udělali, šlechetně pominul všechno co se nám nepovedlo a do nového roku popřál hodně Božího požehnání. Jen co starý rok odešel, přišla paní Francouzová (23, 24). Brat Antonín přinesl kytaru (12, 16). a my ostatní něco dobrého k zakousnutí (4, 6). Kdo nepřišel na setkání může jen litovat, že neviděl na vlastní oči starý rok a řadu dalších zajímavých událostí (25).


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25