Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Výlet do Bechyně - 19. 4. 2008