Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Cyklistické putování - srpen 2008

"Jsme všichni? Tak jedeme!" Průvod se znovu rozjíždí a mizí v zatáčce za vesnicí. Kamarádi mi už potřetí opravili píchnutou pneumatiku a teď doufám, že ten záludný kus gumy nezradí znovu a nevyhodí mne ze sedla. To je jen jeden z mnoha zážitků z cyklis-tického putování, které letos směřovalo z Novo-hradských hor do Hosína u Českých Budějovic. Musíme však uznat, že většina událostí byla příjemnější než trápení se s pneumatikou. Návštěva poutního kostela v Dobré Vodě, šiškové bitvy i sbírání ostružin, to všechno patřilo k výpravě, kterou v srpnu podnikli ministranti od Panny Marie Sněžné a jejich přátelé. Letošní jízda byla už čtvrtým ročníkem, vedení výletu si opět vzali na starost Helenka Podlahová a Lukáš Petrus. Na noc jsme se uchylovali do vypůjčených chalup a v televizi sledovali přenosy olympijských klání z Pekingu. Přes den jsme sportovní výkony podávali sami a na kolech drncali po lesích a zdolávali stoupání na jihočeských silnicích. Ač mnozí z nás nejsou trénovanými jezdci, obstáli jsme docela slušně a s jízdou v kopcovitém terénu si poradil i nejmladší účastník, jedenáctiletý Martin. Jenom můj neduživý bicykl se vymstil ještě několikrát. Zklamal pár kilometrů před koncem budějovické anabáze a nezbylo než se pustit do dalších oprav. Ochotní spolucestovatelé u mne mají odměnu. Dík patří i Helence a Lukášovi, kteří celé putování naplánovali a vedli, i všem, kdo nám poskytli přístřeší. Díky vám.

Štěpán Havlíček        


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49