Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Oslava při katechezi pro dospělé - 23. 1. 2008