Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Oslava při katechezi pro dospělé - 23. 1. 2008


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17