Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Velikonoční vigílie - 22. 3. 2008