Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Křest a biřmování při Velikonoční vigílii - 22. 3. 2008


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15