Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Zpívání koled u jesliček - 25. 12. 2007


1

2

3

4

5

6

7

8