Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Zpívání koled při Tříkrálové sbírce 6. 1. 2007