Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Květná neděle - 1.4.2004