Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Květná neděle - 1.4.2007


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11