Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Setkání před prázdninami 20. 6. 2006

Celkem se nás za večer v Klubu potkalo skoro třicet. Zavítali mezi nás i bratři Pacifik (4), (6), , Regalát (15), (16), (23), (24), (33), (35), a Jiljí (28), (29), (32), . Přišlo i několik nových farníků. Všichni se cítili dobře nejen u plného stolu, ale i se svými sousedy. I housličky dorazily a pěkně nám zahrály (19), (20), (23).


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38