Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Křížová cesta na Petříně


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11