Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Děti při pouti do Hájku 9. 9. 2006

Celé setkání počalo v Hájku v 9:30 na křížové cestě, na kterou jsme se postupně sjížděli a scházeli. Po skončení následovala mše svatá, o kterou byl tak velký zájem, že lidé stáli ještě před refektářem, protože se tam nevešli. Když mše skončila, klášter v Hájku byl plný lidí, jak z farnosti, tak i z okolí Hájku. Po mši ještě v refektáři kláštera následovaly litanie k Panně Marii, kde se všichni, prodchnuti františkánským duchem, modlili a zpívali. (Loreta je v tuto dobu pod lešením a rekonstruuje se) Po litaniích měli mladí farníci z Kladna pásmo k Panně Marii pod mariánským sloupem. Poté se lidé navzájem seznamovali, bavili a poobědvali. Mládež (i se mnou) od Sněžné sekala dříví a připravovala jídlo a oheň na odpolední "vaření s Filipem".

Když se lidé, čili "naše velké farní společenství", dalo tak nějak dohromady, šli jsme se podívat na vystoupení o založení Hájku, které si pečlivě připravila mládež z evangelického sboru od Salvátora.. Po vystoupení jsme se šli podívat, jak náš skvělý kněz Filip vaří vynikající Paellu (tradiční španělské jídlo) na ohni. Všichni vyloženě "slintali", když jsme se koukali na přípravu. Ostatně, kdo má zájem, ať se zeptá br. Filipa, co to je a z čeho se dělá. Když byla Paella hotová, všichni jsme si smlsli. Po papáníčku si velcí povídali a my mládežníci jsme se smáli a povídali si různé vtipné historky a "drby z farnosti".

Více píše můj bratr, který šel po papáníčku na odpolední akci s Luciánem. Děkuji všem, kdo tam byli...

Barbora Macková        

Asi od 14,00 se konaly v Hájku aktivity, které připravil Lucián. Byly tam různé soutěže, jako například Člobrdo - vylepšené Člověče, nezlob se. Rybičky - to byl takový rybníček a v něm plno bonbónů! Poté se krmil hladový medvěd. Také se dokresloval kostel na papíře a po dokončení vypadal báječně. Prolézalo se strašidelným tunelem, všichni to zvládli! Ještě se skákalo přes švihadlo a dělaly se na něm osobní rekordy. Na hyper-super trampolíně se všichni vyřádili. Puzzle se také skládalo - asi 4 druhy. Ani kuželky nechyběly!

Prostě si to všichni užili!

Tonda Macek        


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40