Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Zpívání s Petrem Lutkou