Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Malé děti při mši pro rodiny s dětmi

Při mši pro rodiny s dětmi vždy na začátku mše odejdou nejmenší děti do kaple Panny Marie Pasovské a povídají si po dětsku, stejně jako si povídají ve "velké" kapli sv. Michala ti větší. K ostatním se opět přidají při přinášení darů.


1

2

3

4

5

6

7

8