Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Františkánská burza - 2. října 2005

Již potřetí proběhla před svátkem sv. Františka v naší farnosti burza - bleší trh drobných předmětů. Děkujeme tímto všem dárcům. Farníci i ostatní lidé, kteří přicházeli a koupili dárek za symbolickou cenu, podpořili sociálně slabé rodiny. A tak můžeme rozdělit celkový výtěžek ve výši 6200 Kč těm rodinám, které pomoc potřebují. Zaplať Pán Bůh všem, kteří s přípravou i průběhem burzy pomáhali a dá-li Pán, za rok bude burza opět. Pro zajímavost uvádím rekapitulaci minulých let. V letech 2003 a 2004 jsme pořádali burzu v rámci činnosti Farní charity, a tak výtěžky ve výši 4400 Kč a 7000 Kč byly věnovány Farní charitě. Letos byla burza pořádána farností.

Helena Podlahová


1

2

3