Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Tříkrálová sbírka 2004