Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Tříkrálová sbírka 2004

Letos jsme stejně jako v minulých letech v rámci Tříkrálové sbírky zpívali v neděli odpoledne koledy na Jungmannově náměstí a prosili kolemjdoucí o příspěvek. Na klávesy a na kytaru doprovázeli Markéta a Petr Lutkovi (12).
Nejdříve byla zkouška v Klubu (1). Venku byla velká zima, několik stupňů pod nulou. Chvílemi také sněžilo a Markéta musela chránit klávesy před sněhovými vločkami (8). Zahřívaly nás bílé šály (4). Po přezpívání všech koled ze zpěvníku jsme se šli na půl hodinky zahřát. Zvenku nás hřálo teplo v Klubu (21, 24, 25), a zevnitř káva (23), čaj, svařené víno, slivovice (22) nebo grog (20). Ve druhém části zpívání se na koledníky přišel podívat i bratr Michal a zazpíval si s chutí několik koled (26, 27, 29). Poděkování si zaslouží všichni koledníci a zpěváci a také Mirek Kotland (12), který přípravu Tříkrálové sbírky v naší farnosti organizačně zajišťoval.

Zkouška v Klubu před vystoupením
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Okolo koledníků prošel na procházku se psem i br.Filip
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29