Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Květná neděle

Liturgii na Květnou neděli zahájil bratr Filip svěcením ratolestí na nádvoří a následným průvodem v ambitech kláštera (8).


1

2

3

4

5

6

7

8