Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Koncert duchovní hudby byzantského obřadu

V sobotu 8.5.2004 se v našem kostele konal koncert sborové duchovní hudby a capella byzantského obřadu a varhanní duchovní tvorby. Svoje umění nám předvedly společně dva sbory, které se touto hudbou dlouhodobě zabývají. Sbor sv. Vladimíra z Prahy se sbormistrem Olgou Mandovou (8), jehož zřizovatelem je Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny. Sbor vystupuje pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR a sbor sv. Martina z jihočeského městečka Radomyšl u Strakonic se sbormistrem Richardem Semiginovským (16). Varhaní skladby hrál Vít Hašek, regenschori kostela Navštívení Panny Marie ve Vimperku, který pravidelně vystupuje se sborem sv. Martina. Dobrovolné vstupné bylo použito na dopravu humanitární sbírky na Ukrajinu do města Bučač. Celkem se vyraly 2000,- Kč. Několik členů sboru sv. Martina přijelo do Prahy již v pátek večer na společnou zkoušku. V pozdních večerních hodinách zasedli ke společné večeři (1) a brzy ráno rychle posnídali (2). Zatímco se členové obou sborů scházeli na nádvoří před kostelem (6), (7), oba sbormitři si ještě domlouvali poslední detaily (5) a Vít Hašek si vyzkoušel varhany (3), (4). Zpěváci stáli před oltářem (9), (10), (11), (13). Posluchači jako obvykle zaplnili především zadní část kostela (12), ale našli se i takoví, kteří usedli do předních lavic (20). Oba sbory dirigovala Olga Mandová (17), (18). Pro všechny diváky byl koncert určitě nevšedním hudebním zážitkem (14), (15), (19). Po koncertě bylo pro účinkující připraveno pohoštění v refektáři kláštera (21), (22), (23), (24), (25), (26).


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26