Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Pořadatelská služba při promítání filmu Ježíš v kině Lucerna 20.2.2004

V únoru a březnu 2004 proběhla v Praze velká ekumenická evangelizační akce - promítání filmu Ježíš. Na přípravě akce se podílelo 35 společenství ze 13 křesťanských církví. Jedním z úkolů byla pořadatelská služba při promítání. Farnost Panny Marie Sněžné zajišťovala pořadatelskou službu společně s farností sv. Tomáše v pátek 20. 2. 2004.
Nejdříve bylo potřeba připravit časopis VÍC a další letáky (1, 2, 12), které se rozdávaly návštěvníkům zdarma (14, 29) a také knihy určené k prodeji (3, 22). Obě páteční představení byla plně obsazená a několik desítěk zájemců bylo nutné odkázat na jindy. Před večerním představením se vytvořila u vchodu do kina velká fronta (5, 6). U vchodů do sálu byly pokladničky určené pro dobrovolné vstupné (7), na závěr pokladníci peníze přepočítali (11). Při příchodu a odchodu diváků měli pořadatelé stále co dělat (8, 31), při promítání filmu byl čas si v předsálí trochu popovídat (4, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 32). Z farnosti sv. Tomáše se evangelizace i pořadatelské služby při promítání zúčastnili kněží P.Juan (13, 18, 26) a P. Antonio (35). Br. Filip se na nás přišel na chvíli podívat (24, 25, 30). Provinciál františkánů br. Vianey přišel jako divák na večerní promítání (30).
Úvodní a závěrečné slovo měla paní Alena (27) z farnosti sv.Tomáše. Po skončení promítání měli diváci možnost vyplnit anketní lísky, které odevzdávali do výrazně označených krabic (28, 26). Po odchodu všech diváků a úklidu předsálí kina odešli někteří pořadatelé z obou farností probrat události právě uplynulého večera do přijemného restauračního zařízení (34, 35).

Příprava letáků
1
Příprava materiálů rozdávaných zdarma
2
Prodej knih
3

4
Diváci čekají na večerní promítání
5
Diváci čekají na večerní promítání
6
Paní pokladní a pokladnička
7
Pořadatel radí, kde najít WC
8
Rozhovor s díváky
9
Celá rodina na filmu
10
Počítání dobrovolných příspěvků
11
Příprava letáků
12
Mezi pořadateli byl i P. Juan
13

14
Znáte je?
15
Tvrdohlaví pořadatelé
16
Pořadatelé z farnosti sv.Tomáše
17
Kázání P.Juana v předsálí
18

19
Pořadatelé z farnosti Panny Marie Sněžné
20
Koordinátorky koukají
21

22
Před šatnou pořadatelů
23
Na poslední chvíli se přišel podívat také br.Filip
24

25
Příprava na vybírání anketních lístků
26
Úvodní slovo měla paní Alena z farnosti sv.Tomáše
27
Vyplňování ankety
28
Rozdávání letáků
29
Provinciál františkánů br.Vianey se přišel podívat na film
30

31

32

33
Po promítání v restauraci
34
Po promítání v restauraci
35