Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Arcibiskup z Kolína nad Rýnem Joachim kardinál Meisner, 20.5.2004

P1010005
P1010008
P1010009
P1010010
P1010011
P1010012
P1010013
P1010014
P1010015
P1010016
P1010017
P1010018
P1010030
P1010032
P1010041
P1010042
P1010043
P1010044
P1010045
P1010047
P1010048
P1010049
P1010052
P1010053
P1010056
P1010058
P1010002