P.  Michal František Pometlo OFM

se narodil 18. 10. 1935 v Přibyslavi v rodině truhláře. Počátkem šedesátých let, kdy pracoval jako kostelník v Přibyslavi, byl za svoje náboženské aktivity odsouzen na 1 rok k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na kněze byl vysvěcen v době normalizace 29. 6. 1974. Po vysvěcení působil řadu let v Plzeňské diecézi. Po příchodu do Prahy byl kvardiánem františkánského konventu, od dubna 1998 je farářem ve farnosti Panny Marie Sněžné. Jeho výtvarný talent se projevuje nejvíce v kreslení, kterému se věnuje od mládí.