Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      

Červen 2017

Te Deum

Ve čtvrtek 1. června v 15.30 hodin bude v našem kostele slavnostní Te Deum Katolické teologické fakulty UK na ukončení školního roku. Mši svatou by měl sloužit pan biskup Baxant.

Výročí Malých sester Ježíšových

Malé sestry Ježíšovy budou mít v sobotu 3. června v našem kostele oslavu 50 let svého působení v naší republice a na Slovensku. V 11.00 hodin zvou na slavnou mši svatou, kterou bude sloužit pan kardinál Dominik Duka, a po ní na malý program v prostorách františkánského kláštera.

Zakončení pouti SFŘ Prahou

V sobotu 3. června v 16.30 hodin bude v kapli sv. Michala slavnostní zakončení již tradiční Mariánské pouti Prahou SFŘ – Te Deum a požehnání.

Vstup do katechumenátu

V sobotu 3. června v 16.30 hodin bude v katedrále přijetí dospělých zájemců o křest do katechumenátu. Kdo by měl zájem nechat se pokřtít, ať se osobně přihlásí na faře v hodinách pro veřejnost nebo kdykoliv u některého z kněží, další termín oficiálního vstupu do katechumenátu je v listopadu.

Svatodušní vigilie

V sobotu 3. června ve 20.00 hodin bude v našem kostele svatodušní vigilie, večerní mše svatá v 18.00 hodin proto nebude. Vigilie začne ve 20.00 hodin na nádvoří žehnáním ohně.

Biřmování

V neděli 4. června bude v 10.00 hodin v katedrále biřmování při slavnosti Seslání Ducha svatého. Biřmováni budou také zájemci, kteří se připravovali v naší farnosti pod vedením bratra Eliáše.

Setkání Sekulárního františkánského řádu

V neděli 4. června bude v kapli sv. Michala od 14.00 hodin setkání Sekulárního františkánského řádu.

Výstava Očima františkánů

Napodruhé by měla být zrealizována výstava fotografií, které pořídili bratři ze zdejšího kláštera. Měla by být otevřena v ambitech kláštera od 13. do 30. června, v čase 10.00 až 18.00 hodin.

Pobožnost k blahoslaveným františkánským mučedníkům

bude v červnu mimořádně už ve středu 14. června. Ve čtvrtek 15. 6. je totiž Slavnost Božího Těla a po večerní mši svaté bude v kostele adorace. V pátek 16. 6. pak začíná kající pouť bratří.

Farní pouť do Hájku

bude v sobotu 17. června, sraz v 10.00 hodin na nádvoří. Na programu růženec, litanie, oběd, v 17.00 hodin mše svatá v Hájku a po ní táborák, ke kterému nás zvou naše rodiny s dětmi, které budou v Hájku trávit celý tento víkend nazvaný Rodinný Hájek. Kdo by nemohl jít do Hájku pěšky, může přijet na mši svatou a táborák nebo se připojit kdykoliv předtím (informace o tom, kde se poutníci právě nachází, rád aktuálně poskytne bratr Antonín).

Moderovaná adorace

bude 22. června v kapli sv. Michala

Změna bohoslužeb a provozu fary v červenci a srpnu

Během letních prázdnin v červenci a srpnu nebudou ranní mše svaté v 7.00 hodin a nebude nedělní mše svatá pro rodiny s dětmi v 10.15 hodin. Zpovědní pohotovost bude pouze dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin. Hodiny pro veřejnost na faře budou pouze v pondělí 9.00 až 11.30 hodin a ve středu 14.00 až 17.00 hodin.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

E-mailová skupina farnosti

Po zlepšení komunikace v rámci farnosti je připravena "e-mailová skupina" umožňující všem přihlášeným vzájemnou komunikaci prostřednictvím e-mailových zpráv. Skupina by měla sloužit pro sdělení aktuálního dění nebo potřeb farnosti ze strany vedení farnosti, ale i pro kohokoliv z nás, kdo chce něco všem sdělit, třeba pozvat na nějakou akci.

Jak e-mailová skupina funguje?
Přihlášení:
Kdo se chce do skupiny připojit zašlete e-mail na adresu správce skupiny snezenkapraha@gmail.com. O úspěšném přihlášení do skupiny dostane e-mailovou zprávu.
Komunikace:
Každý přihlášený člen může posílat zprávy na adresu snezenka@googlegroups.com. Zpráva poslaná na uvedenou adresu bude automaticky rozeslána všem členům skupiny.
Odhlášení ze skupiny:
Pokud někdo již nebude chtít dostávat e-maily ze skupiny, stačí kliknout na odkaz unsubscribe, který je na konci každé zprávy.

Členové skupiny navzájem nevidí své e-mailové adresy, ale pouze adresu toho, kdo aktivně napíše mail členům skupiny.

Nabídka pomoci

Nabízím výuku na zobcovou i příčnou flétnu pro začátečníky i pokročilé.
Začít je možné kdykoli, výuka je individuální.
Marcela, telefon 732 438 710