Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      

Červenec, srpen 2017

Ve všední dny nebudou v našem kostele mše svaté v 7 hodin ani v neděli mše svatá v 10.15.

Zpovědní pohotovost bude o prázdninách pouze do 12 hodin.

Služba ve farní kanceláři je pouze v pondělí dopoledne a ve středu odpoledne. Je možné dohovořit se telefonicky i na jiném čase setkání.

Pomozte postavit varhany XIV pražských mučedníků

Farní dětský tábor

Od 14. do 28. července budou děti na farním dětském táboře v Radnicích u Rokycan. Provázejme je, i vedoucí v čele s bratrem Eliášem, modlitbou.

Koncerty

V neděli 30. července ve 20.00 hodin bude v našem kostele koncert Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl z Kutné Hory, zazní Lužanská mše D dur Antonína Dvořáka.

Svátek Panny Marie Andělské

Na středu 2. srpna připadne svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule. U nás v kostele budeme tento svátek slavit i liturgicky a je možné zde získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Tyto odpustky můžete získat 2. srpna v kterémkoliv farním a katedrálním kostele nebo v jakémkoliv františkánském kostele. K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela spojená s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě toho je třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce (např. Otče náš, Zdrávas a Sláva) (Ench. Indulgentiarum, conc. 35).

Otec Benedikt oslaví 95. narozeniny

Bratr Benedikt Holota se 5. 8. dožije požehnaných 95 let. Slavná mše svatá bude v sobotu 5. srpna v 15 hodin v kostele Panny Marie Sněžné.

Pouť

V našem kostele budeme slavit poutní slavnost v sobotu 5. srpna, v den slavnosti Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší – Santa Maria Maggiore. Druhé jméno této baziliky je bazilika Panny Marie Sněžné. V tento den bude také bratr Benedikt slavit své 95. narozeniny. Připojujeme se s blahopřáním!

Kulatá výročí

Paní Anička Navrátilová, která se již dlouhá léta krásně stará o květiny v našem kostele, oslaví začátkem srpna významné kulaté narozeniny (věk se samozřejmě neuvádí) a tak „dožene“ paní Johanku Paterovou ze sakristie, která již toto jubileum nedávno oslavila (skromně a nenápadně, jak je jí to vlastní). Oběma velice děkujeme za nezištnou a neúnavnou službu a srdečně blahopřejeme!

Celostátní setkání mládeže

Od 15. do 20. srpna se bude v Olomouci konat Celostátní setkání mládeže, které navazuje na světová setkání mládeže s papežem. Toto velmi kvalitně připravené setkání plné akcí, koncertů, workshopů, her, diskuzí, modliteb, setkání se zajímavými osobnostmi, jak s kněžími, tak laiky atd., je mimořádnou příležitostí pro mladé od 14 do 30 let jak zažít skvělé společenství vrstevníků, společenství církve. Přihlásit se je možno na webu: olomouc2017.signaly.cz.

První řeholní sliby bratří Cyrila a Josefa

V den památky Panny Marie Královny v úterý 22. srpna složí při večerní mši svaté v 18.00 hodin své první řeholní sliby bratr Cyril Jan Tóth a Josef Jan Nevečeřal. S nimi obnoví své časné sliby na tři roky bratr Šimon Jakub Růžička. Pamatujme na mladé bratry v modlitbě.

Přesuny bratří a „rozlučka“

Bratři františkáni na své webové stránce www.ofm.cz oznámili přesuny bratří, které nastanou od září 2017. Přesun se týká také fary u Panny Marie Sněžné: bratr Antonín odchází do Uherského Hradiště a bratr Eliáš, i když se nebude nikam stěhovat, přesto odchází do farnosti Spořilov. Místo bratra Antonína přijde bratr Filip Rathouský z Brna, kaplanem bude zčásti bratr Bonaventura Čapek, který převezme úřad magistra juniorů a zčásti bratr Lukáš Bradna. Ten by měl mít na starosti zvláště farnost Kbely, která oficiálně nově připadne pod společnou duchovní správu u Panny Marie Sněžné.

„Rozlučka“ s bratrem Antonínem (a tak trochu také s Eliášem) bude v úterý 29. srpna v 19.00 hodin v refektáři. Společně jim poděkujeme za mnoho dobra, které jsme skrze ně od Pána obdrželi.

Více informací (zvláště o společném dárku) u sestry Petry: petra.liszkova@seznam.cz nebo ve všední dny kromě prvního týdne v červenci také 737 942 225.