Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      

Květen 2017

Májové pobožnosti

Od 1. května v 17.30 hodin se budeme scházet v chóru našeho kostela (za hlavním oltářem) u sošky Panny Marie k májovým pobožnostem. Budeme se modlit především Loretánské litanie. Prosíme o aktivní účast na této pobožnosti, aby kněží mohli být ve zpovědní místnosti.

Slavnost posvěcení kostela

Ve čtvrtek 4. května budeme v našem kostele slavit Slavnost posvěcení kostela. Byl posvěcen 4. 5. 1625. Slavnost začne už ve středu večer mší svatou a nešporami.

Setkání Sekulárního františkánského řádu.

buce v neděli 7. května v kapli sv. Michala od 14.00 hodin.

Týden modliteb za duchovní povolání

Od 1. do 7. května proběhne Týden modliteb za duchovní povolání, který předchází 4. neděli velikonoční, tedy tzv. Neděli Dobrého pastýře. Ta je Světovým dnem modliteb za duchovní povolání. v naší arcidiecézi se v návaznosti na tuto událost bude o týden později, tj. v sobotu 13. května, na Svaté Hoře konat již 16. Arcidiecézní pouť za nová povolání. v 11.00 hodin bude na Svaté Hoře hlavní mše svatá celebrovaná kardinálem D. Dukou, spojená s přijetím bohoslovců mezi kandidáty jáhenství a kněžství, a následný program až do 16.00 hodin. Již v předvečer této pouti, v pátek 12. května, je v 19.00 hodin v Dobříši sraz pěší pouti mládeže s řeholníky a bohoslovci na Svatou Horu, začátek v sobotu v časných ranních hodinách, katecheze P. Jakub Sadílek OFM.

100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

V sobotu 13. května si katoličtí křesťané na celém světě připomenou 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. v tento den také papež František ve Fatimě svatořečí dva pasáčky Jacintu a Francisca, kteří zjevení prožili spolu se svou starší sestřenicí Lucií. Během šesti setkání ukázala Panna Maria dětem naději, kterou Bůh dává světu zmítanému utrpením a zlem.
Vyzvala ke každodenní modlitbě růžence, k pokání a obětování se za obrácení hříšníků a k zasvěcení svých srdcí a světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie. z fatimských zjevení pochází také modlitba, která se stala součástí růžence: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Poslední zjevení bylo doprovázeno tzv. slunečním zázrakem, který vidělo mnoho svědků.

Francisco následně vyhledával samotu v horách, kde se často modlil růženec. Jacinta se obětovala a modlila za obrácení hříšníků a za mír na světě a za papeže. Oba sourozenci zemřeli na epidemii španělské chřipky v letech 1918 a 1920. Děti blahořečil papež Jan Pavel II. ve Fatimě v roce 2000. Třetí vizionářka Lucia Santos vstoupila později do karmelitánského kláštera s přísnou klauzurou, kde žila až do roku 2005. Svatořečení Jacinty a Francesca se ve Fatimě zúčastní také čeští a moravští poutníci spolu s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem při tzv. české národní pouti. Událost bude na místě sledovat TV Noe.

Evropské setkání neslyšících katolíků

V neděli 14. května bude v našem kostele v rámci Evropského setkání neslyšících katolíků od 14.00 do 16.00 hodin slavná mše svatá celebrovaná P. Stanislavem Górou, tlumočená do znakové řeči. Setkání se zúčastní zástupci z 11 zemí Evropy, více informací na www.neslysicikatolici.cz.

Pobožnost k blahoslaveným františkánským mučedníkům

bude v  pondělí 15. května po večerní mši svaté a nešporách.

Volební kapitula bratří

Ve dnech 15. až 19. května bude v klášteře bratří u našeho kostela probíhat volební kapitula bratří české františkánské provincie svatého Václava. Bratři prosí o modlitbu za světlo Ducha svatého pro celý průběh kapituly.

První svaté přijímání

V sobotu 20. května ve 13.00 hodin bude 1. svatá zpověď dětí, které letos poprvé přistoupí k 1. svatému přijímání. Po ní bude zkouška obřadu spolu s ministranty, které prosíme, aby se dostavili v hojném počtu. První svaté přijímání bude letos v neděli 21. května při mši svaté v 9.30 hodin. Mše svatá v 10.15 nebude, aby se i rodiny s dětmi mohly zúčastnit slavnosti našich prvokomunikantů. Tato neděle je zároveň Dnem modliteb za pronásledované křesťany.

Mše svatá v Senohrabech

V neděli 21. května v 15.00 hodin bude mít br. Antonín mši svatou u našich spřátelených farníků v kapli v Senohrabech.

Setkání farnosti

V úterý 23. května v 19.00 hodin se sejdeme v Klubu, abychom dokončili přípravy letošní Noci kostelů pod vedením bratra Eliáše.

Moderovaná adorace

bude o slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 25. května od 19.15 hodin v kapli sv. Michala.

Novéna k Duchu Svatému

V pátek 26. května začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého, všichni jste zváni připojit se k ní formou, která je vám blízká, například v rodinách při večerní modlitbě a podobně.

Piknik rodin pod Petřínem.

V neděli 28. května po mši svaté pro rodiče s dětmi, která je v 10.15 hodin, bude následovat již tradiční Piknik rodin pod Petřínem. v případě nepřízně počasí se přesuneme do Klubu.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

E-mailová skupina farnosti

Po zlepšení komunikace v rámci farnosti je připravena "e-mailová skupina" umožňující všem přihlášeným vzájemnou komunikaci prostřednictvím e-mailových zpráv. Skupina by měla sloužit pro sdělení aktuálního dění nebo potřeb farnosti ze strany vedení farnosti, ale i pro kohokoliv z nás, kdo chce něco všem sdělit, třeba pozvat na nějakou akci.

Jak e-mailová skupina funguje?
Přihlášení:
Kdo se chce do skupiny připojit zašlete e-mail na adresu správce skupiny snezenkapraha@gmail.com. O úspěšném přihlášení do skupiny dostane e-mailovou zprávu.
Komunikace:
Každý přihlášený člen může posílat zprávy na adresu snezenka@googlegroups.com. Zpráva poslaná na uvedenou adresu bude automaticky rozeslána všem členům skupiny.
Odhlášení ze skupiny:
Pokud někdo již nebude chtít dostávat e-maily ze skupiny, stačí kliknout na odkaz unsubscribe, který je na konci každé zprávy.

Členové skupiny navzájem nevidí své e-mailové adresy, ale pouze adresu toho, kdo aktivně napíše mail členům skupiny.

Nabídka pomoci

Nabízím výuku na zobcovou i příčnou flétnu pro začátečníky i pokročilé.
Začít je možné kdykoli, výuka je individuální.
Marcela, telefon 732 438 710