Stavební úpravy v klášteře a kostele

V průběhu letních prázdnin 2012 byla uzavřena kaple sv. Michala, čímž se trochu zkomplikovalo čekání na svátost smíření při zpovědní pohotovosti. I tato změna souvisela s připravovaným blahořečením, neboť na velké události se připravují nejen lidé, ale i místa a stavby.

Vzhledem k tomu, že kaple sv. Michala, v níž jsou uloženy tělesné ostatky umučených bratří, byla při blahořečení v centru pozornosti, přistoupili jsme po nutných průzkumech, projektování a projednávání s příslušnými úřady k následujícím úpravám:

-byly provedeny nové elektrorozvody, a pro osvětlení a pro topení;
-kaple byla nově vymalována;
-

byly odstraněny lavice v zadní části na levé straně (při pohledu na oltář);
-

před prostředním bočním oltářem sv. Františka bylo repasováno podium a před oltář byly pořízeny nové lavice;
-
před oltářem sv. Petra z Alkantary, jenž byl odborně restaurován, byly umístěny nové stupně a podium s upraveným tvarem tak, aby do prostoru dobře zapadly - prostor před oltářem zůstává trvale volný, aby se zde, v místě uložení relikvií, mohli poutníci pohodlně a důstojně modlit, případně sloužit mše sv.; tento prostor může také při nedělních mších pro rodiny s dětmi sloužit k parkování kočárků;
-

do lavic bylo instalováno nové topení - úsporné a efektivní zároveň: vyhřívané dečky/sedáky, na nichž se bude přímo sedět.

Kromě kaple zasáhly stavební práce i klášter, a to dokonce už na jaře. Zde prošel rehabilitací velký refektář, kde také byly provedeny nové elektrorozvody pro osvětlení, ozvučení i internet a byla instalována nová osvětlovací tělesa. Refektář byl na základě restaurátorského průzkumu nově vymalován a bylo provedena repase parketové podlahy. Současně také proběhlo restaurování dřevěného obkladu stěn a lektoria a restaurování kamenných ostění barokních dveří.


Podobně byl také upraven vstupní vestibul z Františkánské zahrady (před vstupy do velkého i malého refektáře), který byl také opatřeno novým osvětlením (vč. rozvodů), byla zde položena nová dlažba a prostor byl vymalován.

Poslední úprava se týkala hygienického zázemí refektáře, které doposud bylo velkou bolestí i ostudou kláštera. V příčném traktu, který na refektář navazuje, a který nebyl v posledních letech využíván, byly vybudovány nové toalety v potřebném množství.

Amáta M. Wenzlová, správce