Vyzdvižení ostatků Čtrnácti pražských mučedníků

Za značného zájmu tuzemských médií došlo ve středu 11. července 2012 v našem kostele k mimořádné události: ze svého místa pod oltářní menzou sv. Petra z Alkantary v kapli sv.Michala byla po 335 letech vyzdvižena a otevřena truhla s kosterními pozůstatky Čtrnácti pražských mučedníků.

Pro vyzdvižení a ohledání ostatků byla naším arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou, ustanovena komise, jejímiž členy byli: Jan Matějka, emer. děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, Petr Velemínský, vedoucí antropologického odd. Národního muzea v Praze, Vítězslav Kuželka, kurátor antropologického odd. Národního muzea v Praze, Petr Regalát Beneš OFM, člen konventu Panny Marie Sněžné a Vladimír Kelnar, probošt kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta. Zástupcem nepřítomného provinciála Jeronýma F. Jurky OFM byl bratr Jakub František Sadílek OFM.

Ostatky se nacházely v dubové truhle o rozměrech cca 1 x 1,1 x 0,37 m, s pevně přitlučeným víkem, na němž byla připevněna kovová destička s nápisem. V truhle byla mezi kosterními pozůstatky uložena olověná schránka s autentikou. Ostatky byly převezeny do Antropologického odd. Národního muzea v Praze k podrobnému průzkumu.

Komise se také vyslovila pro konání archeologického průzkumu, který prověřil statické poměry hrobového místa.

Amáta M. Wenzlová