Pohled na obraz františkánských mučedníků

I když se nedomnívám, že mám zvláštní umělecké cítění, obraz františkánských mučedníků, odhalený při obřadech jejich blahořečení v katedrále, na mne silně zapůsobil. Nejvíce oceňuji umělecké ztvárnění čtyř dravců, vrhajících se na mučedníky. Je v nich působivě vyjádřena divokost nenávisti a zvířecí-satanská krvelačnost, která odpovídá skutečné realitě – a to se mistru malíři, myslím, podařilo mimořádně umělecky vyjádřit a snad proto tak silně oslovuje diváka. Působivé je též rozdílné vyjádření jednotlivých postav, rozdílných jak v národnostech, tak v rozdílných zaměstnáních v jedné řeholní komunitě, zvláště mimořádné postavy představeného uprostřed. Jistě nejsem sama, která by si přála, aby tento obraz našel trvalé místo v katedrále na paměť slavnostních chvil blahořečení, které je jedinečné v historii chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava, a odehrálo se zde jednou, poprvé. Poblíž obrazu sv. Anežky? Tento odhalený obraz s mimořádně výstižným zobrazením, by si to bezpochyby zasloužil.

Sr. Věra Reconciliatrix Špringlerová, OSU
Beatifikační obraz pražských mučedníků – čtrnácti františkánů – mne i moje spolusestry velmi oslovuje realitou jejich mučednictví. Umělci se to zdařilo zobrazením nejen dravců, kteří je obklopují, ale také statečným a rozhodným výrazem tváře i postoje představeného v popředí všech, který je chce před těmito dravci uchránit i za cenu vlastního života. Dále také výrazem hrůzy a zděšení v obličejích ostatních. Přes tento lidský strach byli ochotni, bez vlastní sebeobrany, své životy obětovat a neprchnout z kláštera, v němž prožívali své zasvěcení. Byly bychom rády, kdyby tento obraz byl také ve svatovítské katedrále na památku prvního blahořečení v ní uskutečněného, poprvé v její historii. Díky Bohu i umělci a také komunitě františkánů u Panny Marie Sněžné za takový obraz!

Sr. Pavla Bučková, OSU