Dopis od bratra Benedikta Holoty OFM

Dopis reaguje na článek Františka Jirsy uveřejněný v listopadovém čísle farního zpravodaje.Milý bratře,

v listopadovém čísle Sněženky jsem si se zájmem přečetl Váš „Pohled na beatifikační obraz“. Přidávám se k Vašemu názoru už od samého úvodu. Hlásím se k těm, kdo beatifikační obraz odmítají. Jako Vás, ani mne neoslovil. Souhlasím se všemi Vašimi důvody, kterými podpíráte svůj postoj.

Svými důvody si neděláte nárok na vědeckost a objektivitu svého pohledu. Mohu Vám říci ze své zkušenosti, že bych vítal, kdyby někteří, kdo mají vzdělání v oboru umění, měli ve svém pohledu alespoň tolik objektivity, kolik jsem jí našel u Vás. Vědeckost, o které se zmiňujete, do umění podle mého názoru nepatří. Dovede umělecké dílo tak zintelektualizovat, že se v něm najde i to, co tam není. Zpravidla to podstatné: To duchovní.

Bez váhání bych dal přednost pojetí mučednictví našich čtrnácti bratří skice Jiřího Štourače, jak je reprodukovaná v knížečce „Novéna k blahořečení".

Myslím, že je dobré, když se snažíme věci přijímat přes naše nedostatečnosti, ale vidím stejně dobré je odmítat, když nevyhovují schopnostem našeho nazírání.

S přání pokoje a dobra

fr. Benedikt V. Holota