Beatifikační obraz Tomáše Císařovského

Detaily se zobrazí po najetí myší na obrázek.


Beatifikační obraz Čtrnácti pražských mučedníků od Tomáše Císařovského vzbudil opravdu veliký zájem, řada lidí cítila potřebu se k obrazu vyjádřit, někteří to udělali i písemnou formou.

Členka výběrové komise Amáta M. Wenzlová popisuje průběh soutěže.

Autor obrazu Tomáš Císařovský říká, že při práci na obraze měl ze strany zadavatele "možná trochu překvapivě absolutní volnost".

Pavel Lagner, kurátor galerií a sbírek PPF Art a člen výběrové komise říká, že obraz byl vybrán "pro jeho významově jednoznačný a intenzivní emocionální výraz a jako dílo významného umělce, reprezentujícího současnou špičkovou figurativní malbu".

František Jirsa doufá, "že časem najde nějakým způsobem cestu k porozumění obrazu".

Bratr Benedikt Holota se "hlásí se k těm, kdo beatifikační obraz odmítají" a upozorňuje, že "vědeckost dovede umělecké dílo tak zintelektualizovat, že se v něm najde i to, co tam není".

Zdeňku Bokovi se obraz líbil a chtěl by zhotovit kopie obrazu do míst spojených se životem Bedřicha Bachsteina - do kostelů v Horní Pěné a v Jindřichově Hradci.

Sr. Věra Reconciliatrix Špringlerová, OSU nejvíce oceňuje "umělecké ztvárnění čtyř dravců, vrhajících se na mučedníky ... vyjádřující divokost nenávisti a zvířecí-satanskou krvelačnost...".

Sr. Pavlu Bučkovou, OSU velmi oslovuje "realita mučednictví", která je vyjádřena "výrazem hrůzy a zděšení v obličejích" bratří.

Hana Outratová zvažuje, "zda se hodnocením obrazu nějakým způsobem nedotýkám samotného blahořečení a s povděkem se naštěstí velmi brzy ujišťuji o tom, že nikoliv".

Podle J. J. Outraty "převážila ikonografická, obsahová složka obrazu nad složkou výtvarnou".

Alenu Kudějovou mrzí, "že obraz dokázal pro svoje nedostatky rozdělit lidi na dva tábory".