Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II.

Kniha nahlíží rozporuplný konec panování římského císaře a českého krále Rudolfa II. Habsburského z mnoha úhlů a v různých kontextech. Velká pozornost je věnována otázkám církevně-politickým, kulturním i vojenským, zejména vpádu Pasovských roku 1611. Hlavní osou tohoto pozdně rudolfinského příběhu ovšem zůstává Čtrnáct pražských mučedníků z františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze, jejichž násilná smrt stále podněcuje živé debaty historiků a teologů i představitelů různých křesťanských tradic v dnešní České republice.
Autorsky se na této kolektivní monografii vedle Petra Hlaváčka jakožto editora podíleli i Jaroslava Hausenblasová, Zdeněk Munzar, Martin Elbel, Tomáš Sterneck, Bonaventura O. Čapek, Petr R. Beneš, Pavel B. Kůrka, Ota Halama, Michal Šroněk, Petr Adámek, Olga Kotková, Eliška Zlatohlávková, Oldřich Chládek, Marie Opatrná, Štěpán Vácha a Martin Zlatohlávek.

Knihu vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a můžete ji zakoupit v knihkupectví UK.Pražští mučedníci/ Čtrnáct pražských mučedníků v malé antologii nejen z pramenů

Kniha se skládá ze dvou částí: První je spis "Pražští mučedníci" od Klementa Minaříka OFM (1883-1971). Druhou částí je malá antotogie sestavená Petrem Regalátem Benešem OFM. Antologie je tvořena úryvky z pramenů, překlady hlavních svědectví o františkánských mučednících ze 17. století a také text o osudech jednoho z hlavních viníků vraždění, Matouše Hovorčovského.

Knihu můžete zakoupit v knihkupectví Paulinky.Jiří Zajíc: Cena věrnosti

Populárně-naučná, velmi čtivým způsobem napsaná knížka představující událost zavraždění Čtrnácti pražských mučedníků, zasazenou do širšího historického kontextu vlády Rudolfa II., s mnoha zajímavými detaily. Autor se v ní také zamýšlí nad významem věrnosti pro tehdejšího člověka i člověka dneška. Konkrétně pak tuto věrnost dokládá postojem umučených františkánů.

Knihu můžete zakoupit v knihkupectví Paulinky.
Alena Brožová: O čtrnácti františkánech

Sešitek formou komiksu přibližuje dětem příběh františkánských mučedníků od jejich příchodu do Prahy roku 1604 až po jejich blahořečení v roce 2012. Autorka textu i ilustrací Alenka Brožová věnuje již mnoho let svůj čas dětem ve farnosti Panny Marie Sněžné jako jedna z tváří Luciána.

Sešitek můžete zakoupit v nakladatelství Triton nebo na výstavě v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné.
Pražští mučedníci - omalovánky

Příběh o čtrnácti františkánech zabitých v Praze u Panny Marie Sněžné ve formě omalovánek připravil a při příležitosti blahořečení 14 mučedníků v říjnu 2012 vydal pro potřeby farnosti Lucián.
Upozornění - velká spotřeba hnědé barvy.

Omalovánky ke stažení.
Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků

Ve dnech 4. až 12. října 2012 sloužila novéna k bezprostřední přípravě na slavnost blahořečení a umožnila věřícím duchovní spoluúčast na této události významné pro celou českou církev. Na jenodlivé dny novény připadají vždy dvě tématické úvahy, na jejichž přípravě se podílelo celkem 18 bratří františkánské provincie.
I když novéna vznikla za účelem přípravy na blahořečení, je možné se novénu modlit kdykoliv. Byla by určitě škoda, kdyby podnětné myšlenky v ní obsažené nebyly dále využívány.

Ukázky z novény najdete zde.

Novénu můžete zakoupit v knihkupectví Paulinky.


Jan Křtitel Novák: Píseň o utrpení čtrnácti pražských mučedníků

Celý název knížečky zní: "Píseň poučná pro mládence a panny o utrpení čtrnácti pražských mučedníků od kostela Panny Marie Sněžné Léta Páně 1611". Jedná se o kramářskou píseň, jejímž autorem je Jan Křtitel Novák, zpěvák známé skupiny Bridge Band z Karlova mostu. Se svými přáteli ji také u kostela Panny Marie Sněžné několikrát předvedl.

Kniha je k dostání na výstavě v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné
Křížová cesta na památku Čtrnácti mučedníků pražských

Křížovou cestu napsal bratr Jiří Jan Pechar OFM. Větší část knihy tvoří stručný přehled vývoje Českomoavské provincie sv. Václava Řádu menších bratří sepsaný Zdiradem J. K. Čechem SHA, který také celou knížku nakreslil.

Knížka vydaná v roce 2003 je v omezeném počtu k dostání na výstavě v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné

Text křížové cesty najdete zde.
Na stránkách breviar.ic.cz najdete křížovou cestu ve formátu vhodném pro tisk.


Zvláštní číslo farního zpravodaje

Ve zvláštním čísle farního zpravodaje najdete úvodník faráře bratra Antonína o významu Čtrnácti pražských mučedníků; text o událostech osudného 15. února 1611 od P. Petra Alkantary Houšky OFM; jména čtrnácti zavražděných bratří; program oslav blahořečení; popis stavebních úprav v klášteře a kostele a vyzdvižení ostatků mučedníků v článcích Amáty M. Wenzlové.

Zpravodaj ke stažení.