Fotokronika  oslav  blahořečení
Čtrnácti  pražských  mučedníků

Bohoslužby

13. 10. 2012
Slavnostní mše svatáv katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž bylo blahořečeno
Čtrnáct pražských mučedníků

hlavní celebrant kardinál Angelo Amato SDB,
prefekt Kongregace pro svatořečení
Homilie kardinála Amata ke stažení

14. 10. 2012 v 10 hodin
Slavnostní mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné, hlavní celebrant br. José Rodríguez Carballo OFM, generální ministr OFM

  Homilie bratra José Rodrígueze Carballa OFM ke stažení


14. 10. 2012 po mši svaté
Zasvěcení nádvoří kostela Panny Marie Sněžné Čtrnácti pražským mučedníkům

14. 10. 2012 v 18 hodin
Mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné, hlavní celebrant kardinál Giovanni Coppa

  Homilie kardinála Giovanni Coppy ke stažení

Koncerty


12. 10. 2012
Hudebně-výtvarná performance skupiny Clarinet Factory s Alanem Vitoušem (percuse), výtvarně-světelný doprovod Petr Nikl
13. 10. 2012
Koncert skupiny Hradišťan, umělecký vedoucí Jiří Pavlica
21. 10. 2012
Literárně-hudební pásmo "Svá roucha prali v krvi Beránkově"
Pásmo o umučení františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze napsal Tomáš Vondrovic, varhanní doprovod Přemek Kšica.

Výstavy

29. 11. 2012 - 8. 1. 2013
Výstava Vnitřní svět
ve výstavní síň Rakouského kulturního fóra.
Dialog mezi historickými liturgickými předměty a moderní duchovní výtvarnou tvorbu - dílem Radka Brože.

Přípravy

11. 7. 2012
Vyzdvižení ostatků Čtrnácti pražských mučedníků
Relikviář pro ostatky Čtrnácti pražských mučedníků
srpen, září 2012
Stavební úpravy a archeologický průzkum v Kapli sv. Michala
Pamětní medaile
22. 9. 2012
Farní sobota
Příprava výstavy, Lucián pro děti, duchovní promluva, rozjímání, sdílení, mše svatá, veřer v Klubu
11. 10. 2012
Představení knihy Jiřího Zajíce "Cena věrnosti"
představující událost zavraždění Čtrnácti pražských mučedníků zasazenou do širšího historického kontextu