Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Bratr  Didak  Jan

Pravděpodobně Němec, i když místo jeho původu nejasné. Bratr laik, krejčí.

Spolu s dalšími třemi uprchl na kostelní věžičku, kde byl zabit spolu s bratrem Jakubem. Jeho mrtvolu svrženou na střechu zasáhli více kulemi střelci stojící v zahradě, protože se domnívali, že se řítí ze střechy živý. Mrtvola dopadla z okapu střechy velkým obloukem na nastavená kopí.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.