Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Bratr  Emanuel

Zřejmě Čech, novic a student, kuchař.

Chycen spolu s dalšími dvěma spolubratry na půdě kostela. Rdousili je, bodali dýkami, bili palcáty a meči. Jeho mrtvolu svrhli okénkem v klenbě doprostřed kostela na dlažbu.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.