Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Bratr Jan Bodeo neboli Rode

Ital, narozený v Monpiano (Brescia), bratr laik, zahradník a pomocník sakristána.

Skryl se v depozitáři sakristie. Lidé z davu vyvrátili dveře, uchopili ho za nohy a vyvlekli ven k bráně. Pak ho ubili meči, kopími, býkovci a cepy.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.