Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Bratr Jan

Patrně Čech, novic a student.

Ukryl se spolu s dalšími dvěma mladými spolubratry na půdě kostela. Zemřel zasažen dýkou a kyjem. Jeho mrtvolu svrhli okénkem v klenbě doprostřed kostela na dlažbu.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.