Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Bratr  Kryštof  Zelt

Holanďan, laický bratr, starší kuchař, asi 70 let.

Přišel do pražského kláštera nedávno z Vídně. Několik dní před masakrem předpověděl smrt bratří. Byl zabit na chodbě u dveří do dvora, když nesl dříví do kuchyně. Nejprve mu někdo řeznickou širočinou rozsekl hlavu, pak klesl na dříví, kde ho dobili palcáty.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.