Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Bratr Jakub

Němec z Augsburgu, 18-20 let, student teologie s časnými sliby.

Spolu s dalšími dvěma uprchl na kostelní věžičku, kde byl zabit. Mrtvolu vyhodili vrazi na střechu chrámu, zachytila se však na hřebenu a zůstala tam viset. Střelci v zahradě mysleli, že je ještě živý, proto se mnoha střelami z ručnic snažili srazit mrtvolu na zem. Muži ve věžičce také chtěli tělo uvolnit, neměli však kopí a báli se vylézt na střechu, aby nebyli také zabiti. Poslali tedy jednoho na klášterní dvůr, aby sehnal nějaká bidla. Bidly pak svrhli mrtvolu na zem, když už byla provrtána mnoha kulkami. Mrtvola padla na hřbitůvek u sakristie.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.