Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Bratr Klement

Němec ze Švábska, 18-20 let, student teologie s časnými sliby, teprve nedávno dokončil noviciát, velmi zbožný.

Vyšel na chodbu z velké jídelny, kde připravoval na stoly. Hned jej obklopila skupina násilníků a jeden z nich mu válečnou sekerou rozpoltil hlavu. Byl okamžitě mrtev.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.