Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Bratr Jeroným z Arese

Ital, šlechtic z rodu baronů z Arese, městečka poblíž Milánu, jáhen (asi 24 let).

Nesnažil se nijak ukrýt, prostě se vkleče modlil v kapličce v prvním patře před sochou Panny Marie. Zde ho zezadu probodli dlouhým mečem, který pronikl ven z prsou. Rodina baronů Arese roku 1740 zaslala postulátorovi procesu blahořečení do Říma výpis z rodinné kroniky.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.