Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

P. Juan Martínez

Vzdělaný Španěl, kontroversista (asi 40 let), sakristán a zpovědník pro Španěly, kteří bydleli v Praze.

Právě dosloužil mši svatou, když dav vtrhl do kostela. Zemřel pravděpodobně jako první, protože vraždění začalo nejprve v kostele. Chtěl odnést a ukrýt hostie ze svatostánku. Snažili se mu vytrhnout ciborium z ruky. Když je nepustil, uťal mu někdo pravou ruku. Pak mu někdo vrazil kopí do zad, až krev pronikla ven a zbarvila kromě spodního oděvu i mešní kasuli. Ta je od roku 1612 uchovávána v klášteře sv. Jeronýma ve Vídni. Juana pak zepředu sekli mečem do hlavy, on pustil ciborium s hostiemi, které dav rozšlapal.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.